Arthur Conan Doyle

24 września 2020

Sir Artur Conan Doyle jest jednym z najlepiej rozpoznawalnych jeden z najlepiej rozpoznawalnych twórców literatury angielskiej żyjących na przełomie XIX i XX wieku. Ten słynny urodzony w Szkocji pisarz zasłynął powieściami i zbiorami opowiadań  o przygodach najsłynniejszego detektywa w historii Sherlocka Holmes’a, który w raz ze swoim przyjacielem doktorem Johnem Watsonem dzielnie rozwiązują kolejne zagadki kryminalne i najróżniejsze intrygi.

Początek

Przyszły pisarz przyszedł na świat 22 maja 1859 roku w Edynburgu w spauperyzowanej arystokratycznej rodzinie katolickiej o tradycjach artystycznych. W  dzieciństwie i młodości pobierał naukę w szkole katolickiej, jednak życie szybko pokazało, że młody Conan Doyle nie pójdzie drogą chrześcijańskiej tradycji. W młodym wieku wszedł na drogę agnoscytyzmu. Lata 1876-81 to okres studiów na uczelni w rodzinnym Edynburgu, ale także czas pierwszych pisarskich prób, których efektem jest debiut na łamach lokalnego dziennika. Po ukończeniu studiów przyszły pisarz robo jeszcze doktorat z medycyny, jednak szybko okazuje się, że życie skieruje go w całkiem innym kierunku.

Kariera

Praktyka lekarska, której podjął się świeżo upieczony doktor medycyny nie szła jednak zbyt dobrze, w przeciwieństwie do pisania. Przez krótki okres czasu próbował on łączyć zawód lekarza z twórczością literacką, jednakże szybko zrozumiał co jest jego prawdziwym powołaniem i tak narodził się Artur Conan Doyle (https://www.taniaksiazka.pl/autor/artur-conan-doyle) jakiego wszyscy znamy, jako autor poczytnej literatury. Od tej chwili życie i kariera wchodzi na całkiem nowe tory.  Po przeprowadzce do Portsmouth poświęca się twórczości całkowicie i niebawem, w 1888 roku rodzi się najsłynniejsza postać jego książek, detektyw Sherlock Holmes. Przygody bohatera szybko stają się popularne wśród czytelników. Powstają kolejne powieści (“Studium w szkarłacie”, “Znak czterech”, “Pies Baskerville’ów”, “Dolina trwogi”) a także zbiory opowiadań (“Przygody Sherlocka Holmesa”, “Wspomnienia Sherlocka Holmesa”, “Powrót Sherlocka Holmesa”, “Jego ostatni ukłon”, “Księga przypadków Sherlocka Holmesa”). To jednak nie koniec. Pisarz wkrótce poszerza swój krąg zainteresowań na inne gatunki literackie takie jak romanse, powieści historyczne oraz w nurtu fantastyki i SF. W tym miejscu nie można nie wspomnieć postaci profesora Geogra Edwarda Challengera kreowanej w cyklu powieści “Zaginiony świat”, “Trujące pasmo” i “Kraina mgieł” oraz opowiadaniach takich jak “Eksperyment profesora Challengera” albo “Groźna maszyna”. Nieodłącznym elementem dorobku Artura Conan Doyla jest także cykl historyczny opowiadający o losach brygadiera Gerarda (“Fortele brygadiera Gerarda”, “Spiskowcy”, “Przygody Gerarda”) oraz inne stworzone niezależnie tytuły jak choćby “Micah Clarke” czy “Biała Kompania”. Opócz beletrystyki pisarz wyrażał też zamiłowanie do spirytualizmmu, co wyraził wydając dwutomowe dzieło “The History of Spiritualism”. Dodatkowo dokonał też tłumaczenia na angielski francuskiej rozprawy autorstwa Léona Denis “Le mystère de Jeanne d’Arc”.

Życie osobiste

Sir Artur Conan Doyle w swoim życiu dwukrotnie się żenił. Pierwszy raz w 1885 roku. Wybranką była Luiza  Hawkins, z którą miał dwójkę dzieci. Zmarła ona jednak na gruźlicę po kilkunastu latach  zmarła. Pisarz ożenił się po raz drugi w 1906 roku z Jean Leckie i z tego związku przyszło na świat trójka potomstwa. Artur Conan Doyle zmarł na atak serca 7 lipca 1930 roku. Za szeroki zasługi i całą swoją wieloletnią działalność został uhonorowany tytułem szlacheckim.

Szkoła zdjęcie utworzone przez wirestock - pl.freepik.com

A. C. Doyle – rozwój kariery

14 września 2020

Sir Artur Conan Doyle to jedno z najlepiej rozpoznawalnych nazwisk w historii literatury brytyjskiej. Postać ciekawa, wszechstronna i niezwykle interesująca. Ten urodzony w Szkocji twórca jest niezwykle płodnym autorem ponad 20 powieści, szeregu opowiadań oraz sztuk teatralnych, które cieszą się ogromną popularnością od momentu powstania aż po dzień dzisiejszy. Twórca kultowych postaci takich jak Sherlock Holmes czy profesor Challenger, które na dobre zadomowiły się w świadomości czytelników.

Pierwsze lata

Pisarz urodził się w Szkockim mieście Edynburg 22 maja 1859 roku w spauperyzowanej rodzinie z tradycjami artystycznymi. Choć początkowo pobierał naukę w szkole katolickiej to jednak z czasem odszedł w kierunku nurtów agnostycznych, którym pozostał wierny przez większość dorosłego życia. W 1876 rozpoczął 5-io letnie studia medyczne w rodzinnym mieście i równocześnie zaczął szlifować swój talent pisarski. Wkrótce też miał miejsce debiut młodego Doyla w druku, na łamach lokalnego dziennika. Po ukończeniu studiów i zrobieniu doktoratu z medycyny życie szybko zweryfikowało zapatrywania młodego adepta medycyny kierując go w zupełnie inną stronę.

Rozwój kariery

Brak szczególnego powodzenia w praktyce lekarskiej w niedługim czasie spowodował powrót do pasji jaką od lat było pisarstwo. Conan Doyle rzucił zawód lekarza i poświęcił się bez reszty twórczości. Przeprowadził się do Portsmouth, gdzie rozpoczął nowe życie. Szybko okazało się, że jego powieści i opowiadania zaczęły zdobywać coraz szersze grono wiernych czytelników. W 1888 roku spod jego pióra wychodzi pierwsza powieść o przygodach detektywa Sherlocka Holmes’a, który wraz ze swoim przyjacielem doktorem Johnem Watsonem wspólnie rozwiązuje skomplikowane zagadki kryminalne i uknute intrygi. Po sukcesie pierwszego tomu “Studium w szkarłacie” powstają kolejne części “Znak czterech”, “Pies Baskerville’ów”, “Dolina trwogi” a także zbiory opowiadań o detektywie: “Przygody Sherlocka Holmesa”, “Wspomnienia Sherlocka Holmesa”, “Powrót Sherlocka Holmesa”, “Jego ostatni ukłon”, “Księga przypadków Sherlocka Holmesa”. Pisarz nie ograniczał się tylko do powieści detektywistycznej lecz tworzył także dzieła z innych gatunków takich jak romanse, powieści historyczne oraz fantastyka. W ten sposób powstaje między innymi postać profesora Geogra Edwarda Challengera, bohatera cyklu powieści “Zaginiony świat”, “Trujące pasmo” i “Kraina mgieł” oraz opowiadań “Eksperyment profesora Challengera” albo “Groźna maszyna”. Podobnie rodzi się brygadier Gerard, bohater cyklu historycznego: “Fortele brygadiera Gerarda”, “Spiskowcy”, “Przygody Gerarda”. Conan Doyle jest także autorem dwutomowego dzieła na temat spirytualizmu The History of Spiritualism”.

Życie rodzinne i osobiste

Sir Artur Conan Doyle był także mężem i ojcem. W swoim życiu ożenił się dwukrotnie. Pierwszy raz w 1885 z Luizą Hawkins, która urodziła mu dwójkę dzieci lecz zmarła na gruźlicę po kilkunastu latach. W 1906 roku znany powieściopisarz ponownie stanął przed ołtarzem. Tym razem jego wybranką była Jean Leckie, z którą doczekał się trójki dzieci. Pisarz zmarł na atak  serca 7 lipca 1930 roku.

Zdjęcie utworzone przez pvproductions - pl.freepik.com

Artur Conan Doyle – narodziny i młodość

4 września 2020

Sir Artur Conan Doyle (1859-1930) to postać niezwykła, ciekawa i wszechstronnie uzdolniona. Wybitny autor powieści będących po dziś dzień klasykami literatury brytyjskiej przełomu XIX i XX wieku. Międzynarodową sławę przyniósł mu cykl książek i opowiadań o detektywie Sherlocku Holmes’ie i jego wiernym przyjacielu doktorze Johnie Watsonie, którzy razem rozwiązują pozornie nie do wyjaśnienia sprawy kryminalne i udaremniają knute w zaciszach spiski i intrygi.

Narodziny i młodość

Pisarz urodził się 22 maja 1859 roku w szkockim mieście Edynburg w katolickiej rodzinie o tradycjach artystycznych. W dzieciństwie uczęszczał do szkoły katolickiej jednak dość wcześnie wszedł na drogę agnostycyzmu. W latach 1876-81 studiował na lokalnej uczelni medycynę, robiąc później z niej także doktorat, jednakże w praktyce lekarskiej nie odnosił zadowalających sukcesów. To skłoniło go do powrotu do pasji, którą przejawiał jeszcze w czasach studiów kiedy pisał opowiadania drukowane na łamach lokalnego dziennika.

Rozwój kariery

Nowy etap życia autor rozpoczął od przeprowadzki do Portsmouth, w którym bez reszty mógł się poświęcić twórczości artystycznej. W 1888 roku zadebiutował pierwszą powieścią o przygodach Sherlocka Holmes’a. Sukces “Studium w szkarłacie” spowodował powstanie i wydanie kolejnych części przygód detektywa i doktora “Znak czterech”, “Pies Baskerville’ów”, “Dolina trwogi”. Powstały też zbiory opowiadań o niezwykłym detektywie: “Przygody Sherlocka Holmesa”, “Wspomnienia Sherlocka Holmesa”, “Powrót Sherlocka Holmesa”, “Jego ostatni ukłon”, “Księga przypadków Sherlocka Holmesa”. Oprócz powieści detektywistycznej spod pióra autora wychodziły też inne gatunki jak romans, powieść historyczna albo fantastyka. Dużą popularność zdobył też cykl książek o profesorze George’u Edwardzie Challengerze (“Zaginiony świat”, “Trujące pasmo” i “Kraina mgieł”) oraz opowiadania “Eksperyment profesora Challengera” i “Groźna maszyna”. Mniej znany jest cykl historyczny opowiadający o brygadierze Gerardzie: “Fortele brygadiera Gerarda”, “Spiskowcy” oraz “Przygody Gerarda”. Pisarz, jako pasjonat spirytualizmu, stworzył też dwutomowe dzieło “The History of Spiritualism”.

Rodzina i schyłek życia

Sir Artur Conan Doyle z www.traniaksiazka.pl dwukrotnie był mężem i aż pięciokrotnie ojcem. Pierwszy raz ożenił się w 1885 z Luizą Hawkins, która zmarła na gruźlicę po kilkunastu latach wspólnego życia. Drugi ślub wziął już XX stuleciu, w 1906 roku, z Jean Leckie. Autor zmarł na nagły atak serca 7 lipca 1930 roku. Za całokształt swojego wkładu w życie społeczne i kulturalne został uhonorowany tytułem szlacheckim.

Biznes obraz od pvproductions - pl.freepik.com