Jeżeli jesteś osobą poszkodowaną w kolizji gdzie:

  •  Zostało stworzone oświadczenie sprawcy
  • Została wystawiona notatka policyjna, a sprawca został ukarany mandatem karnym

Wówczas możemy Ci pomóc nawet do trzech lat od daty wypadku.


Jeżeli jesteś osobą poszkodowaną w wypadku gdzie:

  • Sprawca zdarzenia został skazany wyrokiem karnym
  • Sprawę karną umorzono z powodu śmierci sprawcy wypadku,

Wówczas możemy Ci pomóc jeżeli wypadek miał miejsce po 10 sierpnia 1997, (to ponad 15 lat)


 

Utrata bliskiej osoby. Jeżeli straciłeś osobę bliską w wyniku wypadku komunikacyjnego po 10  sierpnia 1997 roku uzyskamy dla Ciebie:


  •  koszty pogrzebu, kwiatów oraz stypy
  •    koszt zakupu nagrobka
  • odszkodowanie z tytułu pogorszenia sytuacji materialnej w związku ze śmiercią osoby bliskiej
  • odszkodowanie z tytułu pogorszenia stanu zdrowia w związku ze śmiercią osoby bliskiej (załamanie, depresja, nerwice, zespół stresu pourazowego - Dokumentacja Medyczna)

Jak możemy rozumieć pojęcie osoby bliskiej?


Rodzice, Rodzeństwo, Współmałżonek, Dzieci


Ponadto osoby z dalszej rodziny, jeżeli można udowodnić łączące wyjątkowo bliskie więzi pomiędzy roszczącym o zmarłym. Np. Babcia mieszkająca wspólnie z wnuczkiem i współ wychowująca go.

ZADZWOŃ PO BEZPŁATNĄ POMOC