Ze szkodą rzeczową mamy do czynienia kiedy dochodzi do zniszczenia, utraty bądź uszkodzenia pojazdu. Do ubiegania się o odszkodowanie mają prawo osoby, które korzystają z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej sprawcy wypadku. Do najczęściej spotykanych szkód rzeczowych należą zniszczenia odzieży, pojazdu czy bagażu.

Jeżeli w wyniku wypadku do trzech lat wstecz został uszkodzony Twój pojazd, pomożemy Ci uzyskać odszkodowanie, również po wypłatach.
Należy także nadmienić, iż pojazd po wypadku ma mniejszą wartość niż przed wypadkiem więc to również uznawane jest jako szkoda.

 

Szkody w pojeździe możemy podzielić na szkody częściowe albo całkowite.

Jeżeli chodzi o szkodę częściową występuje ona wtedy, gdy pojazd kwalifikuje się do naprawy. Istnieje wiele sposobów likwidacji takiej szkody, a wybór sposobu należy do poszkodowanego. Wymieniamy tutaj: naprawę w warsztacie, który zostanie wskazany przez zakład ubezpieczeń (system bezgotówkowy); naprawę w warsztacie, który wskaże poszkodowany (rozliczenie się z zakładem ubezpieczeniowym po okazaniu rachunków).
Natomiast jeżeli mowa o szkodzie całkowitej, ma ona miejsce gdy koszt wyremontowania pojazdu przekracza wartość, jaką miał pojazd przed wystąpieniem szkodą. Jeżeli mamy do czynienia ze szkodą całkowitą odszkodowanie powinno umożliwiać poszkodowanemu zakup takiego samego samochodu, który został zniszczony.

ZADZWOŃ PO BEZPŁATNĄ POMOC